Translate

Tuesday, April 9, 2013


اکبر خوشکوشک قتل های زنجیره ای فاش می کند!


اکبرخوشکوشک خود از مجریان قتل های زنجیره ای بوده است و نخستین اعتراف درباره قتل احمدی خمینی از دهان او خارج شد و عمادالدین باقی در سلسله گزارش های خود درباره قتل های زنجیره ای به آن اشاره کرد، حالا یک صفجه در فیسبوک بازکرده است!
خوشکوشک که تا سطح مدیرکل وزارت اطلاعات در زمان علی فلاحیان پیش رفته و از کادرهای زیر دست سعید امامی بود، بدلیل سوابق نا خوش آیند دوران نوجوانی اش، به "احمد خوش گوشت" معروف بود!
وی که اکنون در موسسه اعتباری توسعه مستقر است و در فیسبوک خود، با تهدید سایت بازتاب که درباره این موسسه اخیرا افشاگری مالی کرده نوشت: بعد از 12 سال صبر و دیدن بی عدالتی تصمیم گرفته ام تمام مطالب ظلم و نا حقی که بر خودم و خانواده ام شده دفاع کنم و تمام مسایل قتل های زنجیره ای واقعی را بیان کنم .
پیک نت  20  فروردین

خودمونیم عجب روزگاری شده